Oferta - Rachmist Białystok

tel. 85 652 62 61
Białystok, al. J. Piłsudskiego 20 lok. 2


Przejdź do treści
Biuro Rachunkowe "Rachmistrz"
Bożena Augustyniak
Zajmujemy się fachowo i operatywnie każdą firmą bez względu na status prawny, rodzaj działalności i wielkości obrotu.


Oferujemy usługi w zakresie:
- pełna księgowość (w tym sprawozdawczość i rozliczenie)
- sporządzanie bilansu
- prowadzenie spraw kadrowych
- książka przychodów i rozchodów
- ryczałt ewidencjonowany i nie ewidencjonowany
- przekształcenie książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość
- PIT-y (miesięczne i roczne)
- wnioski kredytowe, sprawozdanie z przepływów środków peinieżnych
- rachunek zysków i strat, prognozy finansowe
- rozliczanie rolników
- sporządzenie sprawozdań na potrzeby GUS
- reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
- obsługa JPK
- obsługa wszelkich deklaracji drogą elektroniczną


Zapraszmy !
Wróć do spisu treści